HOSE: Thông báo về việc duy trì cổ phiếu ACB (chuyển sàn từ HNX sang HOSE) trong rổ chỉ số VNX Allshare và VNX 50 kỳ tháng 10/2020

02/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 01/12/2020 4:45:00 CH

Nhằm đảm bảo tính ổn định và liên tục của chỉ số VNX Allshare và VNX 50, SGDCK TP.HCM (HOSE) và SGDCK Hà Nội (HNX) vẫn duy trì cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Mã chứng khoán: ACB) trong rổ chỉ số VNX Allshare và VNX 50 trong thời gian tạm ngừng giao dịch (từ ngày 02/12/2020 tới trước ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE) để thực hiện chuyển đăng ký niêm yết từ HNX sang HOSE.

Giá, khối lượng lưu hành tính chỉ số, tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free-float) và giới hạn tỷ trọng vốn hóa (capping) của cổ phiếu trong khoảng thời gian này sẽ tương tự với thông tin vào cuối ngày giao dịch cuối cùng tại HNX (01/12/2020) trước khi hủy niêm yết.