HOSE: Thông báo triển khai điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn

31/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 30/12/2020 8:09:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc triển khai điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn bắt đầu từ ngày thứ Hai, 04/01/2021 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):