HOSE – KHẢO SÁT VỀ SẢN PHẨM CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO

06/07/2020 - Huy

Kính gửi Quí khách hàng

Sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (CW) được Sở GDCK Tp.HCM triển khai từ 28/06/2019, sau hơn một năm triển khai, với mục đích phát triển một thị trường CW hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư, Sở GDCK Tp.HCM đang thực hiện việc khảo sát về sản phẩm CW, như sau:

  • Thời gian khảo sát: 01/07/2020 đến 22/07/2020
  • Hình thức khảo sát: Qua Google survey

Link Google survey: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNs6hpihbkGARMFPuawzhFnZUsbmjPU3DTR7aDO-pm2VOMbA/viewform

Tất cả những câu trả lời của Quý khách đều là những thông tin quan trọng để cải tiến chất lượng sản phẩm. Thông tin do Quý khách cung cấp đều được bảo mật theo Quy chế bảo mật của HOSE.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!