HOSE: Hội thảo trực tuyến chuyên sâu “Nâng cao năng lực Quản trị công ty tại Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”

04/02/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/02/2021 9:18:00 SA

Vào ngày 01/02/2021 và ngày 02/02/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội thảo trực tuyến chuyên sâu “Nâng cao năng lực Quản trị công ty tại Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam” với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).

Các tập tin đính kèm