HOSE: Điểm tin giao dịch 28.01.2021

29/01/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 28/01/2021 5:19:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/01/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.023,94 -73,23 -6,67 18.395,79      
VN30 1.010,75 -72,88 -6,73 10.688,15      
VNMIDCAP 1.247,41 -84,87 -6,37 4.002,95      
VNSMALLCAP 1.034,81 -65,92 -5,99 1.570,92      
VN100 977,43 -70,02 -6,68 14.691,10      
VNALLSHARE 979,30 -69,72 -6,65 16.262,02      
VNXALLSHARE 1.549,42 -112,05 -6,74 18.908,09      
VNCOND 1.272,59 -89,73 -6,59 1.239,75      
VNCONS 783,68 -58,57 -6,95 1.319,25      
VNENE 498,98 -36,91 -6,89 368,16      
VNFIN 922,07 -63,49 -6,44 4.664,68      
VNHEAL 1.301,82 -73,13 -5,32 60,30      
VNIND 644,97 -46,18 -6,68 2.020,53      
VNIT 1.323,09 -99,32 -6,98 716,24      
VNMAT 1.538,31 -110,39 -6,70 2.922,03      
VNREAL 1.353,89 -96,93 -6,68 2.533,25      
VNUTI 704,98 -50,29 -6,66 383,93      
VNDIAMOND 1.165,05 -86,68 -6,92 4.525,74      
VNFINLEAD 1.245,82 -90,13 -6,75 4.198,37      
VNFINSELECT 1.224,00 -83,82 -6,41 4.638,44      
VNSI 1.411,58 -102,56 -6,77 4.774,52      
VNX50 1.665,48 -121,76 -6,81 13.929,88      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 698.605.600 15.746    
Thỏa thuận 69.268.441 2.650    
Tổng 767.874.041 18.396    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 50.047.100 SGT 7,00% CSV -7,00%    
2 STB 45.080.900 NAV 6,99% DBC -7,00%    
3 TCB 30.096.540 OPC 6,93% DGW -7,00%    
4 ROS 29.593.100 VAF 6,92% ICT -7,00%    
5 FLC 28.417.700 CEE 6,88% SFI -7,00%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
77.246.349 10,06% 57.760.559 7,52% 19.485.790
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2.927 15,91% 2.431 13,22% 496
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 FPT 10.951.900 MWG 1.173.730.320 SBT 16.513.900  
2 MBB 8.589.300 FPT 738.040.260 NVL 13.670.340  
3 MWG 8.219.400 VHM 290.036.620 STB 11.959.530  
4 ACB 7.548.818 HPG 277.772.680 HDG 10.547.750  
5 HPG 7.330.100 ACB 221.935.249 VRE 10.181.054  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BID BID giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 27/02/2021 tại Viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2 OCB OCB (Ngân hàng TMCP Phương Đông) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 28/01/2021 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 1.095.906.343 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 22.900 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/12/2020.
3 CDC CDC nhận quyết định niêm yết bổ sung  6.282.310 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/01/2021.
4 NVL NVL nhận quyết định niêm yết bổ sung  189.775 cp (phát hành chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/01/2021.
5 MSB MSB giao dịch không hưởng quyền -  Thực hiện quyền mua cổ phiếu quỹ theo tỷ lệ 10.100:775,7 (số lượng dự kiến: : 82.522.811 cp), với giá 11.500 đ/cp, không điều chỉnh giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền.
6 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/01/2021. 
7 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 8.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/01/2021. 
8 FUESSV30 FUESSV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/01/2021. 
 
Các tập tin đính kèm