HOSE: Điểm tin giao dịch 19.02.2021

22/02/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 19/02/2021 4:47:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
19/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.173,50 -0,88 -0,07 14.745,08      
VN30 1.180,59 -7,35 -0,62 7.056,93      
VNMIDCAP 1.402,45 0,46 0,03 3.814,02      
VNSMALLCAP 1.135,57 5,48 0,48 1.441,60      
VN100 1.132,36 -5,79 -0,51 10.870,95      
VNALLSHARE 1.131,28 -5,13 -0,45 12.312,56      
VNXALLSHARE 1.793,84 -2,54 -0,14 15.053,15      
VNCOND 1.403,57 -12,41 -0,88 380,38      
VNCONS 879,64 -4,52 -0,51 998,50      
VNENE 605,64 -8,55 -1,39 640,58      
VNFIN 1.111,72 -1,69 -0,15 3.722,30      
VNHEAL 1.449,30 31,60 2,23 89,11      
VNIND 703,77 2,05 0,29 1.693,24      
VNIT 1.723,07 -34,07 -1,94 447,95      
VNMAT 1.760,31 -8,01 -0,45 1.434,43      
VNREAL 1.547,94 -11,65 -0,75 2.537,61      
VNUTI 792,46 1,35 0,17 285,51      
VNDIAMOND 1.392,44 -10,49 -0,75 2.950,79      
VNFINLEAD 1.506,91 0,85 0,06 3.627,87      
VNFINSELECT 1.467,19 -0,80 -0,05 3.650,93      
VNSI 1.665,46 -8,52 -0,51 4.467,66      
VNX50 1.942,09 -5,81 -0,30 10.642,19      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 547.575.400 13.528    
Thỏa thuận 30.707.598 1.217    
Tổng 578.282.998 14.745    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ACB 31.236.200 RIC 6,99% PIT -6,95%    
2 MBB 30.224.422 SFI 6,97% TPC -6,85%    
3 STB 22.590.900 LGC 6,96% NAV -6,39%    
4 PVD 19.485.300 SJS 6,93% HU1 -6,31%    
5 HPG 17.666.524 QCG 6,90% NHH -5,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
36.944.240 6,39% 41.347.236 7,15% -4.402.996
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.436 9,74% 1.446 9,81% -10
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 5.811.579 VNM 315.980.631 VHM 17.746.790  
2 FPT 3.158.800 FPT 264.005.280 KBC 14.955.190  
3 HPG 3.064.424 VIC 181.751.630 NVL 12.620.130  
4 VNM 2.932.200 VCB 160.967.040 SBT 11.789.300  
5 CTG 2.871.600 MBB 154.868.147 VPB 11.128.300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CHPG2017  CHPG2017 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.08) hủy niêm yết 10.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 19/02/2021, ngày GD cuối cùng: 09/02/2021.
2 CKDH2003  CKDH2003 (chứng quyền KDH.KIS.M.CA.T.01) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 19/02/2021, ngày GD cuối cùng: 09/02/2021.
3 CTCH2002  CTCH2002 (chứng quyền TCH.KIS.M.CA.T.01) hủy niêm yết 10.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 19/02/2021, ngày GD cuối cùng: 09/02/2021.
4 CVRE2010  CVRE2010 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.08) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 19/02/2021, ngày GD cuối cùng: 09/02/2021.
5 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 25/02/2021 đến 08/03/2021.
6 AAM AAM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 27/03/2021 tại trụ sở công ty.
7 FUCTVGF1  FUCTVGF1  giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 01/03/2021.
8 DBT DBT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 15/03/2021.
9 DBT DBT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 23/04/2021 tại khách sạn Hàm Luông.
10 CVT CVT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/03/2021 tại Hội trường nhà hàng Phố Việt, 378A Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.
11 MSB MSB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 24/03/2021 tại 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
12 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/02/2021. 
13 FUEMAV30 FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/02/2021. 
14 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 5.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/02/2021. 
15 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/02/2021. 
16 SMA SMA nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.331.337 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/02/2021.
 
Các tập tin đính kèm