HOSE: Điểm tin giao dịch 17.02.2021

18/02/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 17/02/2021 5:00:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.155,78 40,85 3,66 13.898,57      
VN30 1.174,91 45,42 4,02 7.437,87      
VNMIDCAP 1.379,59 58,00 4,39 3.849,78      
VNSMALLCAP 1.119,54 37,97 3,51 1.253,45      
VN100 1.123,90 42,85 3,96 11.287,65      
VNALLSHARE 1.122,39 42,51 3,94 12.541,10      
VNXALLSHARE 1.776,88 66,23 3,87 13.960,86      
VNCOND 1.400,01 63,80 4,77 528,40      
VNCONS 870,99 17,05 2,00 1.409,45      
VNENE 602,22 33,00 5,80 398,08      
VNFIN 1.104,25 51,60 4,90 3.523,29      
VNHEAL 1.374,18 18,46 1,36 28,45      
VNIND 695,93 24,25 3,61 1.600,31      
VNIT 1.749,19 75,10 4,49 287,98      
VNMAT 1.753,92 70,03 4,16 1.853,15      
VNREAL 1.529,68 54,04 3,66 2.495,62      
VNUTI 781,58 34,04 4,55 347,28      
VNDIAMOND 1.387,44 68,83 5,22 3.007,39      
VNFINLEAD 1.495,47 67,94 4,76 3.406,45      
VNFINSELECT 1.455,80 65,49 4,71 3.404,94      
VNSI 1.661,28 58,40 3,64 3.523,67      
VNX50 1.926,08 72,78 3,93 9.906,35      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 510.971.700 12.566    
Thỏa thuận 57.060.717 1.333    
Tổng 568.032.417 13.899    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 26.941.200 CIG 7,00% SC5 -7,00%    
2 HPG 24.273.200 HDC 7,00% MCG -6,27%    
3 TCB 21.154.000 SVD 7,00% PTL -5,72%    
4 STB 21.031.200 TNT 7,00% SHP -5,71%    
5 FLC 18.891.700 NHH 7,00% VCF -5,45%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
49.985.106 8,80% 27.326.206 4,81% 22.658.900
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.724 12,40% 1.024 7,36% 700
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 7.882.412 VHM 346.812.380 VHM 15.816.790  
2 HPG 5.478.900 VNM 323.470.754 KBC 13.966.990  
3 VHM 3.490.700 VRE 258.475.409 NVL 13.487.830  
4 VNM 2.999.600 HPG 235.228.235 SBT 12.104.200  
5 CTG 2.859.000 VCB 112.922.590 VPB 11.131.000  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CPNJ2010  CPNJ2010 (chứng quyền CPNJ03MBS20CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 17/02/2021, ngày GD cuối cùng: 05/02/2021.
2 CTCB2011  CTCB2011 (chứng quyền CTCB03MBS20CE) hủy niêm yết 1.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 17/02/2021, ngày GD cuối cùng: 05/02/2021.
3 HAP HAP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 14/03/2021.
4 VIS VIS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/03/2021 tại trụ sở công ty.
5 VND VND giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
6 CVPB2014  CVPB2014 (chứng quyền CVPB03MBS20CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 17/02/2021, ngày GD cuối cùng: 05/02/2021.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2021. 
8 FUEMAV30 FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2021. 
9 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 4.100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2021. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.700.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/02/2021. 
 
Các tập tin đính kèm