HOSE: Điểm tin giao dịch 09.12.2020

10/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 09/12/2020 5:19:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
09/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.039,13 9,87 0,96 11.708,06      
VN30 1.004,03 10,42 1,05 5.565,03      
VNMIDCAP 1.133,24 4,74 0,42 3.143,57      
VNSMALLCAP 956,10 5,05 0,53 1.170,47      
VN100 961,71 8,67 0,91 8.708,60      
VNALLSHARE 961,75 8,46 0,89 9.879,07      
VNXALLSHARE 1.534,07 15,50 1,02 11.779,48      
VNCOND 1.184,25 6,38 0,54 381,28      
VNCONS 860,50 1,69 0,20 701,74      
VNENE 488,16 11,93 2,51 281,86      
VNFIN 882,73 13,52 1,56 2.891,53      
VNHEAL 1.307,05 6,21 0,48 20,28      
VNIND 606,25 3,80 0,63 2.068,71      
VNIT 1.308,66 26,53 2,07 230,30      
VNMAT 1.567,24 0,16 0,01 1.324,90      
VNREAL 1.304,72 11,88 0,92 1.571,60      
VNUTI 753,72 0,90 0,12 388,56      
VNDIAMOND 1.107,59 10,91 0,99 2.053,85      
VNFINLEAD 1.219,42 16,32 1,36 2.435,40      
VNFINSELECT 1.182,41 17,07 1,46 2.839,74      
VNSI 1.391,42 17,25 1,26 2.812,69      
VNX50 1.665,34 18,78 1,14 8.107,11      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 554.755.640 10.831    
Thỏa thuận 31.296.050 877    
Tổng 586.051.690 11.708    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 TCH 26.878.490 CDC 6,99% CTI -7,40%    
2 ACB 24.200.930 CIG 6,98% POM -6,75%    
3 TCB 19.715.470 TCM 6,97% UDC -6,36%    
4 STB 19.097.260 HOT 6,96% VID -5,94%    
5 POW 16.813.760 IDI 6,95% HVX -5,76%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
31.178.920 5,32% 35.313.150 6,03% -4.134.230
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
900 7,69% 928 7,92% -28
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 5.394.180 HPG 207.366.945 VHM 233.264.827  
2 VRE 4.269.730 VHM 126.931.002 PLX 30.275.370  
3 GMD 2.526.900 VRE 120.006.449 KDC 12.585.166  
4 DXG 1.520.790 VNM 113.137.322 PHR 9.343.250  
5 VHM 1.498.770 GMD 73.343.436 FCN 5.333.510  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CTI CTI giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 24/12/2020.
2 ACB ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 09/12/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là  2.161.558.460 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 26.400 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 20/11/2020.
3 PHR PHR giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 04/02/2021.
4 SHI SHI nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.337.746 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/12/2020.
5 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/12/2020. 
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm