HOSE: Điểm tin giao dịch 08.12.2020

09/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 08/12/2020 5:13:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.029,26 -0,72 -0,07 10.517,91      
VN30 993,61 1,60 0,16 4.674,99      
VNMIDCAP 1.128,50 4,63 0,41 3.669,26      
VNSMALLCAP 951,05 7,35 0,78 1.177,94      
VN100 953,04 1,18 0,12 8.344,25      
VNALLSHARE 953,29 1,42 0,15 9.522,19      
VNXALLSHARE 1.518,57 2,63 0,17 10.891,59      
VNCOND 1.177,87 3,61 0,31 403,23      
VNCONS 858,81 -4,75 -0,55 671,58      
VNENE 476,23 -4,10 -0,85 167,04      
VNFIN 869,21 7,19 0,83 2.899,77      
VNHEAL 1.300,84 0,98 0,08 18,54      
VNIND 602,45 1,63 0,27 1.744,57      
VNIT 1.282,13 11,57 0,91 179,66      
VNMAT 1.567,08 9,48 0,61 1.761,27      
VNREAL 1.292,84 -5,83 -0,45 1.334,45      
VNUTI 752,82 -2,78 -0,37 323,05      
VNDIAMOND 1.096,68 5,27 0,48 2.046,04      
VNFINLEAD 1.203,10 10,19 0,85 2.598,11      
VNFINSELECT 1.165,34 10,23 0,89 2.859,12      
VNSI 1.374,17 11,37 0,83 3.116,29      
VNX50 1.646,56 2,92 0,18 7.374,90      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 501.250.780 9.807    
Thỏa thuận 26.416.341 711    
Tổng 527.667.121 10.518    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HCM 22.175.480 L10 6,99% TDG -6,74%    
2 HPG 20.824.350 JVC 6,95% VPS -6,71%    
3 STB 19.849.710 BBC 6,94% POM -6,69%    
4 MBB 19.076.560 PAN 6,90% HPX -6,33%    
5 ITA 17.037.900 AGR 6,90% SVI -6,13%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
34.197.760 6,48% 37.359.000 7,08% -3.161.240
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
851 8,09% 920 8,75% -69
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 GMD 4.563.330 HPG 143.677.075 VHM 233.380.697  
2 HPG 3.743.150 GMD 133.117.135 PLX 30.045.480  
3 VRE 3.160.510 VNM 115.006.385 KDC 12.493.436  
4 GEX 1.937.930 VRE 89.297.271 PHR 9.345.240  
5 HSG 1.707.300 VHM 88.964.642 FCN 5.273.550  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CMSN2008  CMSN2008 (CMSN02MBS20CE) hủy niêm yết 1.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 08/12/2020, ngày GD cuối cùng: 03/12/2020.
2 CVNM2009  CVNM2009 (CVNM02MBS20CE) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 08/12/2020, ngày GD cuối cùng: 03/12/2020.
3 PNJ PNJ giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 22/12/2020.
4 FUEMAV30  FUEMAV30 (Quỹ ETF MAFM VN30) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 08/12/2020 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 11.500.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.654,62 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/11/2020.
5 VMD VMD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
6 VPI VPI niêm yết và giao dịch bổ sung 39.999.900 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 08/12/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/12/2020.
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/12/2020. 
8 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/12/2020. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm