HOSE: Điểm tin giao dịch 03.12.2020

04/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/12/2020 5:19:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.019,80 5,48 0,54 9.882,55      
VN30 985,44 5,49 0,56 5.107,71      
VNMIDCAP 1.113,72 15,21 1,38 2.773,46      
VNSMALLCAP 932,08 6,67 0,72 1.000,42      
VN100 945,84 6,22 0,66 7.881,17      
VNALLSHARE 945,59 6,24 0,66 8.881,59      
VNXALLSHARE 1.507,35 9,39 0,63 9.909,05      
VNCOND 1.173,06 9,85 0,85 514,45      
VNCONS 850,75 2,27 0,27 518,27      
VNENE 473,56 1,82 0,39 175,39      
VNFIN 860,37 1,37 0,16 2.469,55      
VNHEAL 1.303,86 7,62 0,59 24,16      
VNIND 603,02 5,29 0,89 1.750,53      
VNIT 1.267,61 2,16 0,17 118,66      
VNMAT 1.509,79 48,29 3,30 1.489,82      
VNREAL 1.294,87 6,03 0,47 1.374,03      
VNUTI 746,81 12,75 1,74 434,58      
VNDIAMOND 1.089,95 1,00 0,09 2.186,65      
VNFINLEAD 1.190,58 2,77 0,23 2.271,07      
VNFINSELECT 1.153,01 2,08 0,18 2.434,73      
VNSI 1.358,59 4,94 0,36 2.308,76      
VNX50 1.635,35 9,16 0,56 6.759,12      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 496.771.120 9.208    
Thỏa thuận 22.134.379 674    
Tổng 518.905.499 9.883    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 32.363.790 ABS 6,99% CVT -6,98%    
2 HPG 23.707.210 ASG 6,99% HU1 -6,97%    
3 MBB 22.447.130 TTA 6,98% SHP -6,72%    
4 POW 21.963.320 YBM 6,98% VAF -6,69%    
5 STB 20.877.740 COM 6,96% LPB -6,69%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
44.879.910 8,65% 28.993.280 5,59% 15.886.630
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.212 12,26% 764 7,73% 448
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 6.189.550 VRE 176.188.840 VHM 232.992.687  
2 VPB 5.733.970 VPB 161.651.952 PLX 30.137.420  
3 GMD 4.785.840 VNM 153.370.525 KDC 12.339.826  
4 HPG 3.186.310 VHM 142.679.554 PHR 9.322.860  
5 HSG 2.221.870 GMD 142.324.156 FCN 5.253.840  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 ANV ANV giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 30/12/2020.
2 HCMA1605 HCMA1605 hủy niêm yết tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 03/12/2019, ngày GD cuối cùng: 03/12/2020.
3 SHP SHP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 16/12/2020.
4 LPB LPB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (số lượng dự kiến: 97.694.831 cp).
5 TMS TMS niêm yết và giao dịch bổ sung 7.335.751 cp (chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE ngày 03/12/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/11/2020.
6 JVC JVC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 12/2020.
7 BWE BWE nhận quyết định niêm yết bổ sung 37.500.000 cp (chào bán ra công chúng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2020.
8 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2020. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 12.600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm