HOSE: Điểm tin giao dịch 03.02.2021

04/02/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/02/2021 5:08:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.111,29 35,76 3,32 15.886,95      
VN30 1.117,98 38,28 3,55 9.166,83      
VNMIDCAP 1.308,59 47,40 3,76 3.872,48      
VNSMALLCAP 1.059,86 33,73 3,29 1.290,97      
VN100 1.072,70 35,96 3,47 13.039,31      
VNALLSHARE 1.070,77 35,80 3,46 14.330,28      
VNXALLSHARE 1.694,71 57,30 3,50 16.139,83      
VNCOND 1.315,53 9,69 0,74 623,86      
VNCONS 857,10 29,80 3,60 1.496,56      
VNENE 536,05 19,81 3,84 311,62      
VNFIN 1.025,42 42,11 4,28 3.746,70      
VNHEAL 1.356,49 15,32 1,14 33,39      
VNIND 670,72 19,39 2,98 1.857,45      
VNIT 1.570,86 84,48 5,68 386,10      
VNMAT 1.685,84 61,38 3,78 2.285,60      
VNREAL 1.489,65 40,52 2,80 3.177,74      
VNUTI 748,79 32,99 4,61 350,31      
VNDIAMOND 1.275,09 41,77 3,39 3.014,44      
VNFINLEAD 1.393,18 56,05 4,19 3.616,75      
VNFINSELECT 1.357,94 55,41 4,25 3.651,74      
VNSI 1.576,06 58,78 3,87 4.455,43      
VNX50 1.837,47 61,03 3,44 12.043,14      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 635.966.100 13.327    
Thỏa thuận 67.208.414 2.560    
Tổng 703.174.514 15.887    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 83.082.500 AGR 7,00% VOS -6,97%    
2 HPG 35.749.200 TDC 6,99% ROS -6,96%    
3 STB 30.610.420 HAS 6,98% CIG -6,90%    
4 MBB 20.448.300 VIX 6,97% TDW -6,88%    
5 FLC 18.653.300 TCR 6,96% PTC -6,82%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
71.253.900 10,13% 60.460.435 8,60% 10.793.465
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2.807 17,67% 1.640 10,32% 1.167
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 17.951.100 HPG 747.955.105 SBT 16.366.500  
2 POW 6.556.600 MSN 514.800.065 NVL 13.467.140  
3 MSN 5.765.400 VIC 489.437.320 STB 12.243.030  
4 VIC 4.572.500 VNM 292.647.030 VIC 11.072.900  
5 VRE 3.761.335 VHM 290.582.479 HDG 10.641.450  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 NVL NVL niêm yết và giao dịch bổ sung 189.775 cp (phát hành chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế) tại HOSE ngày 03/02/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/01/2021.
2 IJC IJC niêm yết và giao dịch bổ sung 80.000.000 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE ngày 03/02/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/01/2021.
3 PAN PAN giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 19/02/2021.
4 MWG MWG nhận quyết định niêm yết bổ sung 12.914.240 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/02/2021.
5 AGG AGG nhận quyết định niêm yết bổ sung 258.060 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/02/2021.
 
Các tập tin đính kèm