HOSE: Điểm tin giao dịch 02.02.2021

03/02/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 02/02/2021 5:16:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
02/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.075,53 40,02 3,86 13.160,47      
VN30 1.079,70 49,84 4,84 6.822,02      
VNMIDCAP 1.261,19 22,81 1,84 3.859,32      
VNSMALLCAP 1.026,13 10,61 1,04 1.153,87      
VN100 1.036,74 44,03 4,44 10.681,34      
VNALLSHARE 1.034,97 42,06 4,24 11.835,21      
VNXALLSHARE 1.637,41 65,53 4,17 13.412,86      
VNCOND 1.305,84 37,47 2,95 503,11      
VNCONS 827,30 24,85 3,10 1.215,73      
VNENE 516,24 17,21 3,45 342,33      
VNFIN 983,31 48,32 5,17 2.839,21      
VNHEAL 1.341,17 9,93 0,75 21,00      
VNIND 651,33 11,09 1,73 1.576,87      
VNIT 1.486,38 57,40 4,02 267,35      
VNMAT 1.624,46 67,42 4,33 1.815,86      
VNREAL 1.449,13 73,82 5,37 2.943,38      
VNUTI 715,80 11,29 1,60 243,26      
VNDIAMOND 1.233,32 49,33 4,17 2.173,26      
VNFINLEAD 1.337,13 72,68 5,75 2.653,67      
VNFINSELECT 1.302,53 63,63 5,14 2.767,74      
VNSI 1.517,28 60,29 4,14 3.453,09      
VNX50 1.776,44 80,30 4,73 9.436,72      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 554.905.500 11.661    
Thỏa thuận 47.710.311 1.499    
Tổng 602.615.811 13.161    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 30.001.700 KBC 7,00% TCR -6,99%    
2 FLC 26.862.300 VIC 6,97% LSS -6,99%    
3 STB 21.168.900 PGD 6,96% TTF -6,96%    
4 ITA 19.970.200 TPC 6,96% ROS -6,95%    
5 VDS 15.898.417 TTB 6,95% PXS -6,94%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
52.499.500 8,71% 55.104.490 9,14% -2.604.990
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.825 13,87% 1.720 13,07% 106
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 12.874.500 HPG 510.883.905 SBT 16.833.600  
2 KBC 7.283.800 VNM 398.238.110 STB 14.505.430  
3 VRE 6.228.500 KBC 250.458.915 NVL 13.665.740  
4 VNM 3.783.300 VHM 217.018.220 VRE 10.951.554  
5 POW 3.540.500 SAB 191.894.877 HDG 10.760.950  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SGT SGT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 03/2021.
2 SVD SVD (CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 02/02/2021 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 12.900.000 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.300 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 23/12/2020.
3 HRC HRC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội trong tháng 03/2021 tại trụ sở công ty.
4 TVS TVS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 2 tuần đầu tháng 03.
5 TLD TLD nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.902.295 cp (phát hành trả cổ tức năm 2018) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/02/2021.
 
Các tập tin đính kèm