HOSE: Điểm tin giao dịch 01.04.2021

02/04/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 01/04/2021 5:21:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
01/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.216,10 24,66 2,07 16.949,58      
VN30 1.226,16 29,92 2,50 9.572,13      
VNMIDCAP 1.482,72 19,85 1,36 4.060,91      
VNSMALLCAP 1.309,32 9,46 0,73 1.577,47      
VN100 1.179,02 27,24 2,37 13.633,04      
VNALLSHARE 1.185,20 26,21 2,26 15.210,50      
VNXALLSHARE 1.905,59 43,47 2,33 18.880,07      
VNCOND 1.429,19 30,25 2,16 504,51      
VNCONS 846,16 13,43 1,61 1.329,18      
VNENE 611,98 14,11 2,36 247,86      
VNFIN 1.194,74 26,41 2,26 5.033,91      
VNHEAL 1.522,03 -4,85 -0,32 67,72      
VNIND 735,74 11,86 1,64 1.746,04      
VNIT 1.812,94 44,65 2,53 294,16      
VNMAT 1.993,98 52,34 2,70 2.392,87      
VNREAL 1.617,65 43,10 2,74 3.051,77      
VNUTI 812,45 11,65 1,45 480,26      
VNDIAMOND 1.430,25 33,68 2,41 3.206,90      
VNFINLEAD 1.627,54 36,48 2,29 4.875,03      
VNFINSELECT 1.577,43 35,33 2,29 4.854,21      
VNSI 1.749,55 47,19 2,77 4.940,54      
VNX50 2.047,24 49,52 2,48 13.087,36      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 637.059.200 15.281    
Thỏa thuận 35.775.467 1.668    
Tổng 672.834.667 16.950    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 39.375.800 HAR 6,95% HOT -6,99%    
2 STB 33.242.800 SSI 6,93% NAV -6,97%    
3 ROS 31.748.100 VID 6,93% SVI -6,92%    
4 HPG 28.221.900 HHS 6,93% LBM -6,72%    
5 SSI 21.897.600 DAH 6,89% TTE -6,72%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
39.219.580 5,83% 40.371.100 6,00% -1.151.520
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.803 10,64% 1.762 10,40% 41
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VPB 10.413.800 VNM 526.897.408 KBC 28.782.500  
2 CTG 6.022.200 VPB 477.833.340 VIC 17.396.640  
3 VNM 5.265.700 VIC 464.786.050 CII 11.148.100  
4 HPG 4.573.800 CTG 245.800.960 NVL 9.794.200  
5 STB 4.434.800 HPG 218.773.345 MSB 9.409.000  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 ITC ITC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội tại trụ sở công ty.
2 LGC LGC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 BMP BMP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 27/04/2021 tại trụ sở công ty.
4 VHC VHC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 29/04/2021 tại Đồng Tháp.
5 VTB VTB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 29/04/2021 tại trụ sở công ty.
6 CRC CRC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2021.
7 THI THI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 29/04/2021 tại 16 Nguyễn Biểu, Quận 5, TPHCM.
8 VPS VPS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 29/04/2021 tại 96 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
9 BTT BTT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 26/05/2021.
10 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/04/2021. 
 
Các tập tin đính kèm