HOSE: Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

03/03/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 02/03/2021 2:18:29 CH

Hôm nay, ngày 02/3/2021, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

 
Các tập tin đính kèm