HNX: UPCOM CÓ THÊM 2 MÃ CHỨNG KHOÁN MỚI

11/12/2020 -
Ngày 10/12/2020, cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình và cổ phần Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.
Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân
- Mã chứng khoán: MXC
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 700.938 cổ phần
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 7.009.380.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.300 đồng/cổ phiếu
 
Ngày 16/10 vừa qua, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) qua Sở GDCK TP Hồ Chí Minh với khối lượng 700.000 cổ phần, tương đương 23,51% vốn điều lệ.
Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BTC, gắn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM, toàn bộ số cổ phần IPO thành công được đưa vào giao dịch trên UPCoM ngay cả khi doanh nghiệp còn chưa hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần, tạo điều kiện cho nhà đầu tư giao dịch một cách thuận lợi và minh bạch nhất.
Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân trước khi cổ phần hóa là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang. Ngành nghề kinh doanh chính của trung tâm là sản xuất các loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản; kinh doanh khu du lịch và các dịch vụ liên quan; quản lý hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên và các dịch vụ có liên quan. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm gắn liền với hoạt động công ích. Hiện Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân đang quản lý khu bảo vệ vườn chim, là khu vực bảo tồn thiên nhiên được địa phương quan tâm đầu tư.
Trong thời gian tới, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân hướng tới sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng xây dựng chiến lược để phát triển bền vững, đảm bảo cho các hộ dân đang sinh sống và canh tác trong khu vực đất của trung tâm được duy trì ổn định, quản lý tốt khu vực vườn chim nhằm bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.
 
Dự kiến doanh thu lợi nhuận của công ty trong các năm tới:
                                                                                                                                                                                                       Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Vốn điều lệ 29,8 29,8 29,8
Tổng doanh thu 3,6 5,3 5,4
Tổng chi phí 3,3 3,4 3,5
Lợi nhuận sau thuế 0,2 1,5 1,5
Cổ tức (%) - 2 3
                                                                                                                                                Nguồn: Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân
 
CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình
- Mã chứng khoán: MTB
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.278.259 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 62.782.590.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu
 
Công ty Môi trường đô thị Thái Bình tiền thân là Công ty Thị Chính sau khi sáp nhập Công ty Vệ sinh và Công ty Quản lý công trình công cộng, hoạt động công ích trực thuộc UBND Thị xã Thái Bình (nay là UBND Thành phố Thái Bình).  Năm 2015, công ty chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 41,8 tỷ đồng.
Hiện nay, công ty hoạt động trong các lĩnh vực: cung cấp các sản phẩm dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; quản lý duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, lề đường, công trình công cộng; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, trồng hoa, cây cảnh; quản lý, duy tu, bảo dưỡng nghĩa trang, làm dịch vụ mai táng,…
Địa bàn hoạt động của công ty chủ yếu trên địa bàn thành phố Thái Bình. Khách hàng chủ yếu của công ty là UBND tỉnh Thái Bình và các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Bình.
 
Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây:
                                                                                                                                                                                                      Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019
Tổng giá trị tài sản 83,7 86,1
Vốn chủ sở hữu 62,8 62,8
Doanh thu thuần 97,7 108,3
Lợi nhuận sau thuế 4 3,2
Giá trị sổ sách (đồng/CP) 10.007 10.007
                                                                  (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 CTCP Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình)
 
Trong thời gian tới, công ty tiếp tục duy trì công tác vệ sinh môi trường, xây dựng định mức lao động để khoán cho các đơn vị còn lại, chủ động khơi hút hệ thống thoát nước hố ga, cửa xả, tăng cường chăm sóc phảt triển cây xanh, bảo quản, chuẩn bị đủ cây xanh giống phục vụ trồng cây đường phố vào vụ trồng cây mùa xuân,...
 
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:
                                                                                                                          Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020
Vốn điều lệ 62,8
Doanh thu thuần 104,7
Lợi nhuận sau thuế 3,4
Cổ tức (%) 3,5
                                              Nguồn: CTCP Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình
 
Công ty xác định chiến lược phát triển trung và dài hạn bao gồm tiếp tục phát triển mạng lưới dịch vụ công cộng ra các khu vực lân cận để khai thác; ổn định việc làm cho toàn thể cán bộ; coi lĩnh vực vệ sinh môi trường và duy trì đô thị là lĩnh vực then chốt, lâu dài, có tính chất quyết định đến yếu tố thành công của công ty; xem xét đầu tư có trọng điểm để nâng cao khả năng cạnh tranh của mảng dịch vụ vệ sinh có nguồn thu không từ ngân sách nhà nước, tiến đến doanh thu dịch vụ là nguồn thu quan trọng trong lợi nhuận công ty và nâng cao đời sống người lao động.
Như vậy, với sự có mặt của 2 mã chứng khoán mới đại diện cho lĩnh vực dịch vụ công đã nâng tổng số doanh nghiệp giao dịch trên thị trường UPCoM lên 907 doanh nghiệp, góp phần đa dạng hoá sản phẩm đầu tư trên thị trường.