HNX: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 2/2021: GIÁ TRỊ GIAO DỊCH ĐẠT TRÊN 11,5 NGHÌN TỶ ĐỒNG/PHIÊN 16:12 16/03/2021

17/03/2021 -
Thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 2/2021.
Trên thị trường sơ cấp, thông qua 11 đợt đấu thầu được tổ chức tại HNX trong tháng 2/2021, Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 3.515 tỷ đồng trái phiếu. So với tháng 1/2021, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm tại kỳ hạn 5 năm với mức giảm 0,04%/năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm với mức tăng 0,02%/năm.
 
STT Kỳ hạn
trái phiếu
Số đợt
đấu thầu
Giá trị gọi thầu Giá trị  đăng ký Giá trị trúng thầu Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)
Vùng LS trúng thầu (%/Năm)
1 5 Năm 1 500.000.000.000 2.500.000.000.000 500.000.000.000 1,03 - 1,4 1,03 - 1,03
2 10 Năm 3 8.000.000.000.000 20.353.000.000.000 1.500.000.000.000 2,14 - 2,9 2,17 - 2,17
3 15 Năm 3 7.000.000.000.000 15.150.000.000.000 1.300.000.000.000 2,4 - 2,7 2,4 - 2,4
4 20 Năm 2 1.500.000.000.000 1.980.000.000.000 80.000.000.000 2,89 - 3,1 2,89 - 2,89
5 30 Năm 2 1.000.000.000.000 2.335.000.000.000 135.000.000.000 3,01 - 3,4 3,01 - 3,01
Tổng 11 18.000.000.000.000 42.318.000.000.000 3.515.000.000.000  
 
Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch TPCP bình quân trong tháng 2 đạt 11.529 tỷ đồng/phiên.
Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 966 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 106 nghìn tỷ đồng.
Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 603 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch repos chiếm 38,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Về giao dịch của NĐTNN, giá trị mua đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 2,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy tháng 2 NĐTNN mua ròng 1,3 nghìn tỷ đồng.