HNX: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 12/2020: GIÁ TRỊ HUY ĐỘNG QUA ĐẤU THẦU VÀ GIAO DỊCH THỨ CẤP ĐỀU TĂNG MẠNH

06/01/2021 -
Tháng 12, thị trường trái phiếu chính phủ tại HNX có diễn biến sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Trên thị trường sơ cấp, thông qua 25 đợt đấu thầu được tổ chức tại HNX, các tổ chức phát hành đã huy động được tổng cộng 52.988 tỷ đồng trái phiếu, tăng 43,6% so với tháng trước. Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 43.613 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt nam huy động được 6.900 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 2.475 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 12 đạt 83,6%, khối lượng đặt thầu gấp 2,5 lần khối lượng gọi thầu.
So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước  giảm tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm với mức giảm từ 0,1-0,2%/năm.
Như vậy, thông qua đấu thầu tại HNX, năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 323.952 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch điều chỉnh năm 2020.
 
STT Kỳ hạn trái phiếu Số đợt đấu thầu GT gọi thầu GT đăng ký GT trúng thầu Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)
Vùng LS trúng thầu (%/Năm)
1 10 Năm 8 22.900.000.000.000 68.036.000.000.000 17.350.000.000.000 2,2 - 3,4 2,28 - 2,75
2 15 Năm 9 31.425.000.000.000 71.621.000.000.000 28.525.000.000.000 2,4 - 3,26 2,5 - 2,9
3 20 Năm 4 5.000.000.000.000 13.831.000.000.000 4.000.000.000.000 2,8 - 3,3 2,89 - 2,98
4 30 Năm 4 4.000.000.000.000 7.960.000.000.000 3.113.500.000.000 3,11 - 3,5 3,14 - 3,17
Tổng 25 63.325.000.000.000 161.448.000.000.000 52.988.500.000.000  
 
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 12, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt          14.029 tỷ đồng/phiên, tăng 22,8% so với tháng trước và là mức  lớn nhất trong năm 2020. Đặc biệt, tháng 12 có  nhiều phiên giao dịch có giá trị giao dịch đạt tới 15.000 tỷ đồng/phiên.
Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,93 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 213,7 nghìn tỷ đồng, tăng 30,38% về giá trị so với tháng trước.
Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 108,9 nghìn tỷ đồng, tăng 43,66% về giá trị so với tháng trước. Giá trị giao dịch repos chiếm 33,76% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Về giao dịch của NĐTNN, không có giao dịch repos nào được thực hiện. Đối với giao dịch outright của NĐTNN, giá trị mua đạt hơn 3,62 nghìn tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 2,41 nghìn tỷ đồng. Như vậy tháng 12 NĐTNN mua ròng 1.211 tỷ đồng, giá trị mua ròng lớn nhất trong năm 2020. Lũy kế 12 tháng, NĐTNN đã mua ròng 3.950 tỷ đồng trên thị trường TPCP.
Năm 2020 quy mô và thanh khoản trên thị trường TPCP tiếp tục tăng trưởng, theo đó giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.270 tỷ đồng/phiên, tăng 13,73% so với năm 2019. Quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 31/12/2020 đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 17,39% so với năm 2019.