HNX: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THÁNG 11/2020: HUY ĐỘNG HƠN 36 NGHÌN TỶ ĐỒNG QUA ĐẤU THẦU, GIÁ TRỊ GIAO DỊCH THỨ CẤP ĐẠT HƠN 239 NGHÌN TỶ ĐỒNG

02/12/2020 -
 
 
Tháng 11, HNX đã tổ chức 26 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 36.897 tỷ đồng trái phiếu, tăng 16,6% so với tháng trước. Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 19.997 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt nam huy động được 15.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.900 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 11 đạt 65%, khối lượng đặt thầu gấp 2,4 lần khối lượng gọi thầu.
So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước  giảm tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm với mức giảm từ 0,01-0,06%/năm, tăng tại kỳ hạn 20 năm với mức tăng 0,03%/năm.
 
TT Kỳ hạn
trái phiếu
Số đợt
đấu thầu
Giá trị
gọi thầu
Giá trị
đăng ký
Giá trị
trúng thầu
Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)
Vùng LS trúng thầu (%/Năm)
1 5 Năm 4 6.000.000.000.000 5.041.000.000.000 440.000.000.000 1,21 - 2,9 1,22 - 1,22
2 7 Năm 4 6.000.000.000.000 3.700.000.000.000 0 1,58 - 3,2 0 - 0
3 10 Năm 7 17.250.000.000.000 63.759.000.000.000 14.951.000.000.000 2,39 - 3,6 2,48 - 3,12
4 15 Năm 7 23.500.000.000.000 60.706.000.000.000 18.716.000.000.000 2,59 - 3,75 2,7 - 3,31
5 20 Năm 2 1.500.000.000.000 1.500.000.000.000 500.000.000.000 3,02 - 3,25 3,02 - 3,05
6 30 Năm 2 2.500.000.000.000 3.640.000.000.000 2.290.000.000.000 3,2 - 3,6 3,24 - 3,24
Tổng 26 56.750.000.000.000 138.346.000.000.000 36.897.000.000.000  
 
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 11, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 11.418 tỷ đồng/phiên, tăng 5,1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch Repos chiếm 31,63% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
Theo đó, khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,46 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, giảm 8,23% về giá trị so với tháng trước.
Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 678 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 75,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,7% về giá trị so với tháng trước.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 2,96 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 2,3 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repos của NĐTNN. Như vậy tháng 11 NĐTNN mua ròng 659 tỷ đồng.
Tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 30/11/2020 đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng.
Nguồn HNX