HNX: THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX THÁNG 3/2021: GIÁ TRỊ VỐN HÓA TĂNG 18,4%, GIAO DỊCH CỔ PHIẾU HNX30 TĂNG 113%

07/04/2021 -
Thị trường cổ phiếu niêm yết Sở GDCK Hà Nội (HNX) tháng 3 tiếp tục có diễn biến sôi động. Tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số HNX Index đạt 286,67 điểm, tăng 15,03% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,65 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 158 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2.517,5 tỷ đồng/phiên, tăng 47% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 3 đạt hơn 338,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4% so với cuối tháng 2/2021.


Chỉ số giá cổ phiếu của tất cả các ngành đều tăng điểm, trong đó chỉ số ngành Tài chính tăng mạnh nhất 113,22 điểm (27,19%) đạt 529,66 điểm; chỉ số ngành Công nghiệp tăng 22,26 điểm (9,58%) đạt 254,58 điểm, và ngành Xây dựng tăng 18,87 điểm (8,17%) đạt 249,70 điểm.
Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 59,08 điểm (21,86%) đạt mức 329,33 điểm tại thời điểm cuối tháng 3/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức tăng 54,34 điểm (9,14%) đạt 649,02 điểm.


Các cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trên thị trường:
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 3/2021
STT MCK Thay đổi (điểm) Thay đổi (%)
1 KTT 10.100 219,57
2 SPI 8.100 147,27
3 ITQ 3.800 122,58
4 ART 4.800 94,12
5 APP 3.500 83,33
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 3/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 SHB 922.820.307
2 PVS 285.183.677
3 KLF 244.255.547
4 HUT 191.504.539
5 SHS 191.008.123
 
Tháng 3/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 45 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 840 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 354 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 494 tỷ đồng. Tính chung trong tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 140 tỷ đồng.
 
5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 3/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 SHB 4.469.800
2 PVS 2.200.666
3 NVB 2.001.300
4 SHS 528.900
5 VCS 490.500


5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 3/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 PVS 7.838.500
2 CEO 2.144.800
3 BVS 1.449.200
4 APS 1.231.700
5 SHS 1.141.410
 
Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 tăng 113% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 2.390 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 41,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,43% khối lượng giao dịch và 71,53% giá trị giao dịch toàn thị trường.
Về quy mô thị trường, tháng 3/2021, HNX có 3 doanh nghiệp niêm yết mới, đồng thời có 3 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 37,31 triệu cổ phiếu. Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 356 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 136 nghìn tỷ đồng.