HNX: THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT HNX THÁNG 2/2021: CHỈ SỐ GIÁ CỔ PHIẾU CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TĂNG 20,36%, NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA RÒNG HƠN 40 TỈ ĐỒNG

09/03/2021 -
Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 2/2021, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết đạt 1,74 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 114 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết đạt hơn 1.862,2 tỷ đồng/phiên, giảm 22,8% so với tháng trước.
Chỉ số HNX Index có xu hướng tăng mạnh về cuối tháng và đạt mức cao nhất tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng (26/2) đạt mức 249,22 điểm, tăng 16,3% so với thời điểm cuối tháng trước.  Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 2 đạt hơn 285,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,08% so với thời điểm cuối tháng 1/2021.
Chỉ số giá cổ phiếu của tất cả các ngành đều tăng điểm, trong đó chỉ số ngành Tài chính tăng mạnh nhất 46,56 điểm (12,59%) đạt 416,44 điểm; chỉ số ngành Công nghiệp tăng 25,4 điểm (12,28%) đạt 232,32 điểm, và ngành Xây dựng tăng 35,43 điểm (18,13%) đạt 230,83 điểm.
Về chỉ số quy mô,  chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn tăng 30,4 điểm (12,67%) đạt mức 270,25 điểm tại thời điểm cuối tháng 1/2021, đặc biệt chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức tăng 100,58 điểm (20,36%) đạt 594,68 điểm.
Các cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất trên thị trường:
5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 2/2021
STT MCK Thay đổi (điểm) Thay đổi (%)
1 S99 15.600 91,76
2 SPI 2.100 72,41
3 BNA 14.600 63,76
4 HHC 36.800 58,32
5 KDM 2.20 57,89
 
5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 SHB 359.799.821
2 PVS 188.833.967
3 SHS 103.663.166
4 HUT 96.188.947
5 IDC 95.171.190
 
Tháng 2/2021, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,8 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 580 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 312 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 272 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 2/2021, trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 40 tỷ đồng.

5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất tháng 2/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 NVB 8.721.000
2 PVS 3.952.180
3 SHS 1.130.800
4 APS 650.100
5 SHB 559.700


5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất tháng 2/2021
STT MCK Khối lượng giao dịch (cổ phiếu)
1 PVS 4.419.561
2 VNC 1.105.333
3 BVS 1.012.450
4 ACM 824.300
5 HUT 750.551
 
Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 giảm 46,7%  so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.121 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 17,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,05% khối lượng giao dịch và 63,60% giá trị giao dịch toàn thị trường.
Về quy mô thị trường, tháng 2/2021, Sở GDCK Hà Nội (HNX) có 1 doanh nghiệp hủy niêm yết, đồng thời có 2 doanh nghiệp niêm yết bổ sung cổ phiếu với số lượng niêm yết bổ sung đạt 301,38 triệu cổ phiếu. Tổng số doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên HNX tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 353 doanh nghiệp với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 129 nghìn tỷ đồng.