HNX: THÁNG 12/2020: 91% CỔ PHẦN CHÀO BÁN THÀNH CÔNG QUA HNX

30/12/2020 -
Tháng 12/2020, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 3 phiên bán đấu giá, trong đó có 2 phiên đấu giá thoái vốn của Tập đoàn (Viettel) tại Tổng CTCP Công trình Viettel và Tổng CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel, và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) tại CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang.
Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong tháng 12 đạt hơn 43,2 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 39,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 91%. Số tiền thu được qua 3 phiên đấu giá đạt hơn 1.396 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 1.002 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt hơn 2,9 tỷ đồng. Trong đó Tập đoàn Viettel bán được 54% số cổ phần chào bán qua 2 phiên đấu giá, thu về 211,3 tỷ đồng. Tổng công ty HUD bán hết 100% số cổ phần chào bán, thu về 1.185 tỷ đồng.
Trong năm 2020, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu giá, trong đó tất cả đều là các phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 96,9 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 92 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 94,9%, tổng số tiền trúng giá đạt hơn 3.042 tỷ đồng.

Thống kê các phiên đấu giá tại HNX tháng 12/2020
STT Tên công ty Số cổ phần
chào bán
(cổ phần)
Số cổ phần bán được
(cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)
1 Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel 7.746.801 4.424.700 208.853.240.000
2 Tổng công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel 630.748 90.000 2.475.000.000
3 CTCP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang 34.845.100
 
34.845.100
 
1.185.000.000.000
 
 
Danh sách các phiên đấu giá tháng 1/2021
STT Doanh nghiệp bán đấu giá Số lượng
chào bán
(cổ phần)
Ngày hết hạn đăng ký Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh 1.260.000 31/12/2020 7/1/2020