HNX: SCIC BÁN ĐẤU GIÁ HƠN 44,2 TRIỆU CỔ PHẦN TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – (VOCARIMEX)

11/12/2020 -
Ngày 22/12 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá để thoái vốn hơn 44,2 triệu cổ phần Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex), tương đương toàn bộ phần vốn sở hữu tại Vocarimex. Tổng giá trị cổ phần đấu giá là  hơn 442,1 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm tỷ lệ 36,3% vốn điều lệ của (Vocarimex) với mức giá khởi điểm 18.540 đồng/cổ phần.
Vocarimex tiền thân là công ty Dầu thực vật miền Nam thành lập từ 1976. Tháng 12/2014 Vocarimex chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 1.218 tỷ đồng.
Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Vocarimex gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (nắm giữ 51%), SCIC (36,3%). Cổ phiếu của công ty (mã CK: VOC) chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ ngày 12/9/2016, với khối lượng 121,8 triệu cổ phiếu.
Hoạt động chính của Vocarimex là sản xuất và kinh doanh dầu thực vật, với các sản phẩm dầu thực vật thô được sản xuất từ các nguyên liệu cọ, đậu nành... các sản phẩm dầu thực vật bán thành phẩm, bán tinh luyện và dầu thực vật thành phẩm tinh luyện. Hoạt động sản xuất và kinh doanh dầu thực vật chiếm 93,4% doanh thu và 72,1% lợi nhuận của Vocarimex. Ngoài ra, Vocarimex còn có doanh thu từ mảng hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng biển như cảng dầu thực vật Nhà Bè Navioil với diện tích hơn 7ha có khả năng tiếp nhận 0,5-1 triện tấn các loại hàng hóa từ hàng lỏng, hàng tổng hợp bao kiện, hàng đóng container.
Năm 2019, Vocarimex ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 4.359 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 260,1 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – 2019
                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019
Tổng giá trị tài sản 3.008 2.624
Doanh thu thuần 4.357 2.547
Lợi nhuận sau thuế 260,1 242,7
Hệ số LNST/DT thuần (%) 6,4 9,6
Hệ số LNST/ VCSH (%) 13,01 11,62
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) - 12
 
Nguồn: Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018
 
Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2020
                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020
Doanh thu thuần 2.910
Lợi nhuận trước thuế 243
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần (%) 8,35
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Vốn cổ phần (%) 11,39
Cổ tức (%) 12
 
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Vocarimex
Trong năm 2020, SCIC đã thực hiện thoái vốn thành công tại 02 doanh nghiệp thông qua các phiên đấu giá tại HNX, mang về cho Nhà nước 528,05 tỷ đồng.