HNX: NGÀY 16/12/2020, BỘ XÂY DỰNG THOÁI VỐN 1.393 TỶ ĐỒNG TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

03/12/2020 -
Ngày 16/12 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá để thoái vốn 139.399.608 cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), tương đương hơn 1.393 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 98,83% vốn điều lệ của Hancorp với mức giá khởi điểm 19.930 đồng/cổ phần.
Hancorp là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập năm 1982. Năm 2014, Hancorp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Năm 2015, Hancorp trở thành công ty đại chúng. Năm 2016, cổ phiếu của Hancorp đăng ký giao dịch trên UPCoM tại HNX với mã chứng khoán HAN. Giá tham chiếu cổ phiếu HAN tại phiên giao dịch 30/11/2020 là 19.200 đồng/cổ phiếu.
Bộ Xây dựng là cổ đông lớn, nắm giữ cổ phần chi phối của Hancorp với 98,83%. Hancorp có 6 công ty con, 15 công ty liên kết, và có vốn đầu tư tại 16 công ty khác. Với địa bàn kinh doanh rộng khắp, Hancorp là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi công xây lắp và nhà đầu tư về hạ tầng và khu đô thị mới. Ngoài ra Hancorp còn thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Hiện, Hancorp đang quản lý và thực hiện 16 dự án bất động sản với tổng diện tích sàn hơn 152.000 m2, 12 công trình xây lắp  với tổng giá trị hợp đồng hơn 450 tỷ đồng. Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp (chiếm 52%), kinh doanh bất động sản (chiếm 40,9%), cung cấp vật tư (5,7%), và cung cấp dịch vụ 1,4%.
Hiện tại, Hancorp quản lý và sử dụng 6 khu đất tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Đồng Nai với tổng diện tích 5.333 m2, tất cả là đất thuê trả tiền thuê hàng năm.
 
Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018 – 2019
                                                                                                                                                                                  Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm
Tổng giá trị tài sản 6.863 6.012 -12,4
Doanh thu thuần 3.708 2.422 -34,7
Lợi nhuận sau thuế 86 93 8,6
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 8 4 -
                                                                                                                                 Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 của công ty
 
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức công ty mẹ năm 2020
                                                                                                                                                                                           Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Thực hiện
năm 2019
Kế hoạch
năm 2020
% tăng giảm
Doanh thu thuần 1.416 1.818 28
Lợi nhuận sau thuế 36 46 29
Cổ tức (%) 4 4 -