HNX: MẪU HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 10 NĂM

19/11/2020 -

Ngày 16/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 6820/UBCK-PTTT về việc chấp thuận mẫu Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ 10 năm.
Chi tiết như file đính kèm./.

1.1221-ub_2020-11-17_1.PDF