HNX: HƠN 708 TRIỆU CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHÍNH THỨC NIÊM YẾT TRÊN HNX

05/03/2021 -

Ngày 03/3/2021, Ngân hàng TMCP Bắc Á chính thức đưa 708,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết đạt 7.085 tỷ đồng giao dịch trên HNX. Tại ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX, cổ phiếu BAB của Bắc Á Bank được giao dịch với mức giá trần 20.800 đồng/cổ phiếu tăng 30% so với giá tham chiếu.
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
- Mã chứng khoán: BAB
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 708.500.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán niêm yết: 7.805.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.000 đồng/cổ phiếu
 


Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập năm 1994 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, có trụ sở chính tại Nghệ An. Sau 27 năm phát triển, Bắc Á Bank đã có mạng lưới giao dịch đạt 146 điểm giao dịch gồm 01 Hội Sở chính, 44 chi nhánh và 100 Phòng giao dịch tại 31 tỉnh thành kinh tế trọng điểm trên cả nước.
Bắc Á Bank có mức tăng trưởng bình quân là 6,9%/năm trong giai đoạn 2018-2020 , chủ yếu đến đến từ hoạt động tín dụng.
Năm 2019, tổng tài sản của BAB đạt 107.890 tỷ đồng tăng 10.861 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2018.
Trước khi lên niêm yết, Bắc Á Bank đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 22/12/2017. BAB lên niêm yết trở thành cố phiếu thứ 354 của thị trường niêm yết.
Kết quả kinh doanh năm 2018 - 2019
 
Chỉ tiêu 2018 2019
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 7.082 7.815
Tổng thu nhập (tỷ đồng) 1.997 2.192
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 677 749
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng thu nhập (%) 33,9 34,2
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%) 10,06 10,06
                                                                                                                                  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản BAB đạt 117.192 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm 2019 (107.889 tỷ đồng) - trong đó, cho vay khách hàng tăng 8,9%, từ 72.933 tỷ đồng lên 79.440 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng tăng 13,5%, từ 76.163 tỷ lên 86.442 tỷ đồng.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:
Chỉ tiêu Năm 2020
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 560
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng thu nhập hoạt động thuần (%) 24,03
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 6,9
Cổ tức (%) 9
                                                                                                                              Nguồn: Ngân hàng TMCP Bắc Á