HNX: HƠN 1,8 TRIỆU CỔ PHIẾU CTCP THƯƠNG MẠI GIA LAI CHÍNH THỨC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM

04/12/2020 -
Ngày 3/12/2020, hơn 1,8 triệu cổ phiếu CTCP Thương mại Gia Lai (COMEXIM) với tổng giá trị đăng ký giao dịch 18,8 tỷ đồng chính thức  giao dịch và trở thành cổ phiếu thứ 905 trên thị trường UPCoM.
CTCP Thương mại Gia Lai
- Mã chứng khoán: CGL
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 1.880.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 18.800.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 34.000 đồng/cổ phiếu
 
CTCP Thương mại Gia Lai tiền thân là công ty thương mại Gia Lai hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 2004, chuyển sang hoạt động theo mô hình CTPC từ năm … với số vốn điều lệ đăng ký là 18,8 tỷ đồng.
 COMEXIM hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Sản phẩm chính gồm vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, ô tô, xe máy, phụ tùng, xăng dầu, lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng... Mạng lưới kinh doanh của COMEXIM trải rộng khắp các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ với hơn 2.200 điểm bán hàng. Năm 2019, doanh thu từ các hoạt động kinh doanh hàng hóa đạt 806,51 tỷ đồng, chiếm hơn 99% tổng doanh thu của công ty.
 
Kết quả kinh doanh năm 2018 - 2019
                                                                                                                                                                               Đơn vị:đồng
Chỉ tiêu 2018 2019
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 67,8 64,4
Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng) 996,2 958,9
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 3,4 (0,58)
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 0,34 (0,06)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%) 4,84 (0,89)
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP) 36.106 34.264
                                                                                                                    Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019
 
Tính đến hết quý 3 năm 2020, COMEXIM đã hoàn thành 70,87% kế hoạch doanh thu thuần đạt 681,59 tỷ đồng và 51,66% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:
Chỉ tiêu Năm 2020
Doanh thu (tỷ đồng) 958,9
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) (0,58)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) (0,06)
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) (3,12)
Cổ tức (%) 12
                                                                                                                    Nguồn: CTCP Thương mại Gia Lai