HNX: ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRONG RỔ CHỈ SỐ HNX 30 ÁP DỤNG TỪ 22/12/2020

22/12/2020 -
Theo Quyết định số 728/QĐ-SGDHN ngày 17/12/2020 của Sở GDCK Hà Nội, cổ phiếu VCG của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam sẽ bị hủy niêm yết kể từ ngày 22/12/2020. Cổ phiếu này hiện nay đang nằm trong rổ chỉ số HNX30 nên căn cứ quy định về việc điều chỉnh đặc biệt đối với các cổ phiếu trong rổ tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu, Sở GDCK Hà Nội sẽ lựa chọn cổ phiếu thay thế là cổ phiếu có thứ hạng cao nhất trong danh sách dự phòng và thỏa mãn tiêu chí về tỷ lệ ngành trong rổ chỉ số để thay thế. Theo đó, cổ phiếu SJE của CTCP Sông Đà 11 với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng 75% đã được lựa chọn bổ sung vào rổ cổ phiếu HNX 30 kể từ ngày 22/12/2020.