HNX: CUỘC BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 2021

09/04/2021 -
Năm 2021 là năm thứ 14 Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết (tiền thân là Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên) đồng hành cùng với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu tư Chứng khoán với sự tài trợ của Dragon Capital phối hợp tổ chức.
Các tiêu chuẩn đánh giá của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 sẽ tiếp tục được duy trì trên cơ sở sự chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo dựa trên cách thức mà doanh nghiệp công khai thông tin và tình hình thực thi quản trị công ty. Kết quả sơ khảo của Cuộc bình chọn sẽ được soát xét bởi các công ty kiểm toán Big 4 nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn các doanh nghiệp có Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững và tình hình thực thi quản trị công ty tốt nhất vào vòng chung khảo.
Thông tin chi tiết về Cuộc bình chọn trong file đính kèm./.
File đính kèm: