DXG đã làm gì với 1,172 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán chứng khoán năm 2016?

23/11/2018 - TT-APG

Theo bản cáo bạch, Công ty sẽ sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng để đầu tư vào các dự án như dự án Opal Riverside (472 tỷ đồng), dự án Luxcity (350 tỷ đồng) và dự án Opal Garden (350 tỷ đồng).

Ngày 21/11/2018, DXG đã có báo cáo công bố về tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành kể trên. Theo báo cáo của Công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được phân bổ hơn 472 tỷ đồng cho dự án Opal Riverside, 350 tỷ đồng cho dự án Luxcity và 350 tỷ đồng cho dự án Opal Garden. Tính tới thời điểm công bố báo cáo, tổng số tiền DXG thực chi cho 3 dự án trên là hơn 1,737 tỷ đồng. Trong đó, 1,172 tỷ đồng đến từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán, phần còn lại là từ nguồn khác.

Ngoài ra, Công ty cũng cho biết dự án Opal Riverside và dự án Luxcity đã hoàn thành việc bàn giao căn hộ cho khách hàng và đang tiến hành cấp sổ cho các hộ dân, riêng dự án Opal Garden còn đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để chuẩn bị bàn giao căn hộ.

Quốc Thắng- theo Vietstock

FILI