HOSE: Điểm tin giao dịch 15.03.2021

16/03/2021 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/03/2021 4:50:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15-03-21          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,184.56 3.00 0.25 15,105.03      
VN30 1,190.86 3.05 0.26 6,243.70      
VNMIDCAP 1,443.46 5.24 0.36 4,235.22      
VNSMALLCAP 1,267.73 16.46 1.32 2,467.96      
VN100 1,142.07 2.82 0.25 10,478.92      
VNALLSHARE 1,148.01 3.60 0.31 12,946.88      
VNXALLSHARE 1,835.54 6.92 0.38 15,698.04      
VNCOND 1,385.62 11.04 0.80 430.74      
VNCONS 846.79 3.43 0.41 1,271.71      
VNENE 628.21 8.80 1.42 521.02      
VNFIN 1,155.98 4.40 0.38 3,705.47      
VNHEAL 1,556.04 33.95 2.23 50.76      
VNIND 730.09 2.34 0.32 2,082.37      
VNIT 1,745.55 5.45 0.31 213.13      
VNMAT 1,918.95 4.84 0.25 1,633.19      
VNREAL 1,525.24 1.09 0.07 2,630.83      
VNUTI 816.56 -2.66 -0.32 342.89      
VNDIAMOND 1,402.14 7.85 0.56 2,566.52      
VNFINLEAD 1,561.62 5.18 0.33 3,415.17      
VNFINSELECT 1,522.94 6.16 0.41 3,609.49      
VNSI 1,706.34 3.70 0.22 3,619.03      
VNX50 1,962.77 5.80 0.30 9,357.26      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 634,609,700 13,820    
Thỏa thuận 42,354,626 1,285    
Tổng 676,964,326 15,105    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 34,200,700 HSL 7.00% CMV -6.86%    
2 MBB 24,573,400 VIX 6.97% RIC -6.84%    
3 STB 23,004,100 DGW 6.96% HU3 -6.25%    
4 ACB 18,242,500 FLC 6.96% SFG -4.80%    
5 ROS 17,054,600 SGR 6.95% QBS -4.52%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26,134,300 3.86% 32,563,800 4.81% -6,429,500
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
926 6.13% 1,333 8.83% -407
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 4,744,300 VNM 223,158,294 KBC 28,462,500  
2 VPB 4,199,600 VIC 202,646,630 NVL 11,674,000  
3 HPG 2,186,200 VPB 199,900,960 VRE 10,241,158  
4 VNM 2,179,900 VHM 188,811,440 MSB 9,360,800  
5 VIC 1,916,300 MBB 135,093,915 VHM 8,304,470  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CMBB2011  CMBB2011 (chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-08) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/03/2021, ngày GD cuối cùng: 10/03/2021.
2 CSTB2013  CSTB2013 (chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-08) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 15/03/2021, ngày GD cuối cùng: 10/03/2021.
3 AGM AGM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 16/04/2021đến 23/04/2021.
4 DBD DBD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 17/04/2021 tại trụ sở công ty.
5 DBD DBD giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 08/04/2021.
6 LAF LAF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 16/04/2021 tại trụ sở công ty.
7 GDT GDT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 17/04/2021 tại trụ sở công ty.
8 C47 C47 giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/04/2021 tại Tầng 11, khách sạn Âu Biên Cương, 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định.
9 LDG LDG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
10 PNJ PNJ giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 17 - 30/04/2021.
11 PNJ PNJ giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 08%, ngày thanh toán: 14/04/2021.
12 NAF NAF giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 04/2021 tại Nghệ An.
13 VNM VNM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 26/04/2021 bằng hình thức trực tuyến.
14 BIC BIC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào 16/04/2021 tại tầng 15, 263 Cầu Giấy, Hà Nội.
15 NCT NCT giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 15/04/2021.
16 CTCB2013 CTCB2013 (chứng quyền TCB/SM/SSI/C/EU/Cash-09) niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 15/03/2020, khối lượng sau thay đổi: 5.000.000 cq.
17 CVPB2016 CVPB2016 (chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09) niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 15/03/2020, khối lượng sau thay đổi: 2.200.000 cq.
18 VIS VIS chuyển sang diện bị cảnh báo kể từ ngày 15/03/2020 do lợi nhuận sau thuế năm 2020 là số dương.
19 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 6.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/03/2021. 
 
Các tập tin đính kèm