Điểm tin giao dịch 07.12.2020

08/12/2020 -
HOSE - Cập nhật sau cùng : 07/12/2020 5:25:00 CH
TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.029,98 8,49 0,83 10.096,92      
VN30 992,01 7,67 0,78 4.638,34      
VNMIDCAP 1.123,87 6,17 0,55 3.266,12      
VNSMALLCAP 943,70 12,96 1,39 1.228,18      
VN100 951,86 6,50 0,69 7.904,47      
VNALLSHARE 951,87 6,83 0,72 9.132,64      
VNXALLSHARE 1.515,94 10,02 0,67 10.112,21      
VNCOND 1.174,26 3,78 0,32 286,70      
VNCONS 863,56 6,88 0,80 627,60      
VNENE 480,33 3,01 0,63 135,82      
VNFIN 862,02 7,45 0,87 1.933,56      
VNHEAL 1.299,86 -3,10 -0,24 31,28      
VNIND 600,82 0,03 0,00 1.953,79      
VNIT 1.270,56 1,21 0,10 120,29      
VNMAT 1.557,60 43,76 2,89 2.372,19      
VNREAL 1.298,67 3,29 0,25 1.297,89      
VNUTI 755,60 2,79 0,37 360,90      
VNDIAMOND 1.091,41 4,02 0,37 1.571,71      
VNFINLEAD 1.192,91 8,45 0,71 1.721,94      
VNFINSELECT 1.155,11 9,81 0,86 1.895,67      
VNSI 1.362,80 7,39 0,55 2.688,50      
VNX50 1.643,64 11,19 0,69 6.740,92      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 473.554.480 8.930    
Thỏa thuận 46.784.206 1.167    
Tổng 520.338.686 10.097    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HSG 46.667.049 FIT 6,98% POM -6,96%    
2 HPG 25.685.300 NAV 6,98% PIT -6,95%    
3 TCH 23.312.730 TN1 6,97% VPS -6,88%    
4 STB 14.994.850 TMT 6,97% VOS -6,67%    
5 ITA 14.887.180 DTA 6,96% NNC -6,16%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
33.560.650 6,45% 29.784.870 5,72% 3.775.780
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
859 8,51% 627 6,21% 232
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 GMD 6.246.060 GMD 182.201.073 VHM 233.389.327  
2 HPG 3.954.840 HPG 148.300.149 PLX 30.100.080  
3 LCG 2.869.490 VNM 100.369.388 KDC 12.487.416  
4 SSI 1.705.780 VCB 83.188.850 PHR 9.344.980  
5 ROS 1.474.810 VJC 73.148.640 FCN 5.272.350  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PNJ PNJ chính thức giao dịch bổ sung 1.459.097 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2018.
2 SSI SSI giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ tháng 12 năm 2020.
3 SCR11816 SCR11816 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 21/12/2020.
4 BID10406 BID10406 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 18/12/2020.
5 CHPG2016 CHPG2016 (chứng quyền HPG-HSC-MET03) niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 07/12/2020, khối lượng sau thay đổi: 2.000.000 cq.
6 CMSN2006 CMSN2006 (chứng quyền MSN-HSC-MET02) niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 07/12/2020, khối lượng sau thay đổi: 1.000.000 cq.
7 CREE2005 CREE2005 (chứng quyền REE-HSC-MET03) niêm yết và giao dịch bổ sung 1.500.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 07/12/2020, khối lượng sau thay đổi: 1.500.000 cq.
8 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.500.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/12/2020. 
9 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2.200.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/12/2020. 
10 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/12/2020. 
 
Các tập tin đính kèm