ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG DIỄN RA THÀNH CÔNG VỚI KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ 56 TỶ ĐỒNG

10/03/2021 - Huy

Ngày 06/03/2021, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán APG đã diễn ra vào lúc 8h15’ tại Khách sạn La Casa số 17 Phạm Đình Hổ - Hai Bà Trưng – Hà Nội với sự tham dự của Ban lãnh đạo công ty bao gồm: ông Nguyễn Hồ Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Trần Thiên Hà - Tổng Giám Đốc – Thành viên HĐQT; các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; các đại diện khách mời và các Cổ đông của Công ty.

  • Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường và có nguy cơ tiềm ẩn bùng phát, APG đã chuẩn bị đầy đủ các công tác kiểm tra về phòng chống dịch COVID-19 như: chuẩn bị Gel rửa tay khô kháng khuẩn, khẩu trang y tế, giãn cách chỗ ngồi theo quy định để đảm bảo an toàn cho các cổ đông tham dự. 
  • Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông tham dự họp tán thành.
  • Đại hội đã tổng kết lại các hoạt động kinh doanh năm 2020 với những kết quả nổi bật, doanh thu hoạt động của công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 30,08 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,9 tỷ đồng - tăng 108% so với năm 2019 (23,8 tỷ đồng). Nhờ những sản phẩm ưu đãi, hấp dẫn, môi giới chứng khoán vẫn là nghiệp vụ đem lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho APG. Tổng doanh thu từ nghiệp vụ này trong năm 2020 đạt hơn 3,1 tỷ đồng, cao hơn 5 lần so với doanh thu năm 2019 (547 triệu đồng).
  • Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%. Đồng thời, Ban Lãnh Đạo APG đã đặt ra kế hoạch tăng trưởng kinh doanh cho năm 2021 với tổng doanh thu 79 tỷ đồng - tăng 214.01% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng - tăng 38% so với năm 2020.
  • Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đại hội cũng đưa ra các giải pháp cụ thể như: nâng cao năng lực trong các hoạt động kinh doanh môi giới, đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và tự doanh; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tốt nhất hoạt động kinh doanh và môi giới; đồng thời tăng cường các hoạt động quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán cho cá nhân,…
  • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của APG đã diễn ra thành công tốt đẹp, với 100% các tờ trình được Cổ đông thông qua

Hy vọng trong năm 2021, APG sẽ đạt được những thành công rực rỡ và vượt mọi mục tiêu đã đề ra.