Bản tin thị trường ngày 24/04/2024

24/04/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 24/04/2024

  • Chỉ số VNINDEX 24/04/2024 đóng phiên với 1.205,61 điểm, Tăng 28,21 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 19.847 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là FPT (Tăng trần), SSI, DIG (Tăng trần), HPG và MWG.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng VPB và Bán ròng MWG, HPG, FPT, TCB, ACB. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng HPG, MWG, VND, SSI và PVS.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm Hiện tại không có mã nào.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có CEO, VTP, FPT, NLG, PDR và DIG

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG