Bản tin thị trường ngày 23/04/2024

23/04/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 23/04/2024

  • Chỉ số VNINDEX 23/04/2024 đóng phiên với 1.177,4 điểm, Giảm 12,82 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 17.489 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là MWG, TCB, MBB, DIG và SSI.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng VPB, NLG, EIB và Bán ròng VIC. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng MWG, HPG, SSI, BID và Bán ròng DIG, VHM.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có TCH, DIG, CEO, PDR và NKG (Giảm sàn).
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng gồm có VGI, MWG, TCB và FPT.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG