Bản tin thị trường ngày 22/04/2024

22/04/2024 -

TỔNG KẾT THỊ TRƯỜNG PHIÊN GIAO DỊCH 22/04/2024

  • Chỉ số VNINDEX 22/04/2024 đóng phiên với 1.190,22 điểm, Tăng 15,37 điểm so với phiên hôm trước. Lượng thanh khoản đạt 15.966 tỷ đồng.
  • Các mã cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn trong ngày hôm nay là SSI, MWG, DIG, VIX và SHS.
  • Tự doanh hôm nay đáng chú ý Mua ròng FPT, MBB, PXL, BID và Bán ròng STB. Nước ngoài hôm nay đáng chú ý Mua ròng VND, SSI và Bán ròng MWG, HDB, VIC.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Giảm gồm có VHM, VNM, MBB và VIC.
  • Cổ phiếu có thanh khoản lớn giá Tăng có FTS (Tăng trần), DBC (Tăng trần), VND (Tăng trần), MBS, HCM, SHS, SSI và DGW.

  Theo Công ty CP Chứng khoán APG