APG: Tổ chức thành công buổi lễ bốc thăm trúng thưởng đợt 02 (18/03 - 22/03) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

25/03/2019 -

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC THƯỞNG TUẦN

 

Ngày quay thưởng: 25/03/2019

 

Nội dung: Khách hàng đã may mắn bốc thăm trúng thưởng đợt 02 từ (18/03-22/03) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch tuần như sau:

 

Số thứ tự

Số tài khoản

 

01

 

067CXX4646

 

02

 

067CXX5699

 

03

 

067CXX3303

 

04

 

067CXX2425

 

05

 

067CXX1889

 

Phần thưởng tuần 1.000.000 GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng.