APG: Tổ chức quay thưởng tuần 04 (24/06 - 28/06) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

01/07/2019 -

Ngày quay thưởng: 01/07/2019

Khách hàng đã may mắn trúng thưởng tuần 04 (24/06 - 28/06) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch như sau

Giải khuyến khích       :  TK 067CXXX382                      1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX847                      1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX138                      1.000.000 Gold 

                                       TK 067CXXX501                      1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX181                      1.000.000 Gold

Phần thưởng GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng