APG: Tổ chức quay thưởng tuần 03 (15/07 - 21/07) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

22/07/2019 -

Ngày quay thưởng: 15/07/2019

Khách hàng đã may mắn trúng thưởng tuần 02 (08/07 - 14/07) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch như sau

Giải khuyến khích       :  TK 067CXXX262                      1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX225                      1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX407                      1.000.000 Gold 

                                       TK 067CXXX787                      1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX704                      1.000.000 Gold

Phần thưởng GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng