APG: Tổ chức buổi lễ quay thưởng tuần 04 (22/04 - 03/05) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

06/05/2019 -
   

Ngày quay thưởng: 06/05/2019

Khách hàng đã may mắn trúng thưởng tuần 04 (22/04 - 03/05) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch tuần như sau:

 

Số thứ tự

Số tài khoản 

01

067CXXX172

02

067CXXX370

03

067CXXX350

04

067CXXX669

05

067CXXX655

 

Phần thưởng tuần 1.000.000 GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng.