APG: Tổ chức buổi lễ quay thưởng tuần 03 (13/05 - 17/05) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

20/05/2019 -

 

   

Ngày quay thưởng: 20/05/2019

Khách hàng đã may mắn trúng thưởng tuần 03 (13/05 - 17/05) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch như sau

Giải khuyến khích       :  TK 067CXXX488                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX699                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX347                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX820                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX370                       1.000.000 Gold

 


Phần thưởng GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng.