APG: Tổ chức buổi lễ quay thưởng tuần 02 (08/04 - 12/04) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

16/04/2019 -

Ngày quay thưởng: 16/04/2019

Khách hàng đã may mắn trúng thưởng tuần 02 (08/04 - 12/04) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch tuần như sau:

 

Số thứ tự

Số tài khoản 

 

01

 

067CXXX708

 

02

 

067CXXX820

 

03

 

067CXXX495

 

04

 

067CXXX219

 

05

 

067CXXX488

 

Phần thưởng tuần 1.000.000 GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng.