APG: Tổ chức buổi lễ quay thưởng tuần 02 (06/05 - 10/05) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

13/05/2019 -

 

   

Ngày quay thưởng: 13/05/2019

Khách hàng đã may mắn trúng thưởng tuần 02 (06/05 - 10/05) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch như sau

Giải khuyến khích       :  TK 067CXXX219                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX676                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX689                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX009                       1.000.000 Gold

                                       TK 067CXXX247                       1.000.000 Gold

 


Phần thưởng GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng.