APG: Tổ chức buổi lễ quay thưởng tuần 01 (01/04 - 05/04) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

08/04/2019 -

Ngày quay thưởng: 08/04/2019

Khách hàng đã may mắn trúng thưởng tuần 01 (01/04 - 05/04) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch tuần như sau:

 

Số thứ tự

Số tài khoản 

 

01

 

067CXXX411

 

02

 

067CXXX475

 

03

 

067CXXX669

 

04

 

067CXXX303

 

05

 

067CXXX689

 

Phần thưởng tuần 1.000.000 GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng.