APG: Tổ chức buổi lễ bốc thăm trúng thưởng đợt 03 (25/03 - 29/03) chương trình “QUYỀN LỢI VÀNG”

02/04/2019 -

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC THƯỞNG TUẦN

 

Ngày quay thưởng: 01/04/2019

Khách hàng đã may mắn bốc thăm trúng thưởng đợt 2 từ (25/03-29/03) của chương trình QUYỀN LỢI VÀNG có tên trong danh sách giao dịch tuần như sau:

 

Số thứ tự

Số tài khoản 

 

01

 

067CXX0347

 

02

 

067CXX0370

 

03

 

067C001520

 

04

 

067CXX8219

 

05

 

067CXX8488

 

Phần thưởng tuần 1.000.000 GOLD sẽ được thưởng  vào tài khoản của khách hàng ngay khi có kết quả trúng thưởng.