APG: Thông báo đề nghị cấp lại chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu - Bà Nguyễn Thị Hồng Liên

12/01/2023 -

Công ty CP Chứng khoán APG thông báo về đề nghị cấp lại chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Liên, cụ thể:

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Lý Lưu Ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký);

Căn cứ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Quyền Sở Hữu Trái phiếu của Người Sở Hữu Trái phiếu Nguyễn Thị Hồng Liên.

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (APG) xin trân trọng thông báo về việc mất Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu Phát hành năm 2022 đáo hạn năm 2024,cụ thể như sau:

-      Tên Người Sở Hữu Trái phiếu: NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

  Số CMND/CCCD: 001155000318  ngày cấp 29/08/2013  nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về DC

-       Thông tin Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu bị mất như sau:

Mã trái phiếu: DPJCH22224002; Số HĐĐM: 1209/2022/ĐMTP/DPJCH2224002-0034 với số lượng trái phiếu sở hữu: 07 Trái phiếu;

Mã trái phiếu: DPJCH22224002; Số HĐĐM: 1309/2022/ĐMTP/DPJCH2224002-0034 với số lượng trái phiếu sở hữu: 46 Trái phiếu.

           Sau thời hạn 07 Ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện gì liên quan đến các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị mất nêu trên, APG sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy Chứng nhận Quyền Sở Hữu Trái phiếu cho Người Sở Hữu Trái phiếu Nguyễn Thị Hồng Liên theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệPhòng Tư Vấn Phân Tích - Công ty Cổ phần Chứng khoánAPG.

Điện thoại: 024 39410277.

Đề nghị cấp lại chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu - Bà Nguyễn Thị Hồng Liên