APG THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

07/06/2021 - Huy

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/06/2021)

 

Với mục đích chào bán cổ phiếu để bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động đầu tư của Công ty, cung ứng vốn cho hoạt động kinh doanh margin và đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin. Công ty cổ phần Chứng khoán APG (HOSE:APG) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng phát hành đợt này là 39,133,235 cổ phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là: 391,332,350,000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng là 22/06/2021. Thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua trong khoảng 29/06/2021-19/07/2021. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp

Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định việc chào bán cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho Nhà đầu tư/ cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho Nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

 

Tài liệu đính kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: Chi tiết xem tại đây

- CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng: Chi tiết xem tại đây

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu: Chi tiết xem tại đây

- APG thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu: Chi tiết xem tại đây