APG: Thông báo Bán Đấu Giá Cổ Phần: Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Hải Phòng

13/12/2018 -

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

 

Tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Tổ chức có cổ phần được chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc

-          Địa chỉ: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

-          Ngành nghề kinh doanh: sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà máy điện và các thiết bị công nghiệp khác tương đương

-          Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

-          Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 50.000 cổ phần

-          Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 50.000 cổ phần

-          Mệnh giá: 10.000 đồng

-          Giá khởi điểm: 20.631 đồng/cổ phần

-          Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+        Thời gian: từ 8h00 ngày 13/12/2018 đến 15h30 ngày 28/12/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc)

+        Địa điểm: tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

-          Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+        Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 03/01/2019

+        Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát: Tầng 5 GrandBuilding, 30-32 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

-          Thời gian và địa điểm đấu giá:

+        8h30 ngày 08/01/2019, tổ chức đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

-          Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/01/2019 đến 16h00 ngày 14/01/2019

-          Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 15/01/2019.

File đính kèm:

1. Ban cong bo thong tin. ND Hai Phong

2. Quy che dau gia.ND Hai Phong

3. Bieu mau dau gia

4. NQ thông qua phương án bán cp NPS