APG: Danh sách thưởng Tháng 03/2019 chương trình Quyền Lợi Vàng.

09/04/2019 -
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THƯỞNG THÁNG  

Khách hàng tích được nhiều Gold nhất trong tháng 3 có giải theo chương trình QUYỀN LỢI VÀNG như sau:  

STT Số tài khoản Số Gold thưởng
Giải Nhất 067CXXX303 100.000.000 Gold
Giải Nhì 067CXXX617 50.000.000 Gold
Giải Ba 067CXXX655 10.000.000 Gold
Giải Khuyến Khích     067CXXX306 3.000.000 Gold
067CXXX495 3.000.000 Gold
067CXXX307 3.000.000 Gold
067CXXX196 3.000.000 Gold
067CXXX350 3.000.000 Gold