APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - HAR & HII & NKG & HMH & ITQ & VCM

31/03/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1 HAR Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 31/03/2023
2
HII
Công ty Cổ phần An Tiến Industries
31/03/2023
3
NKG
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 31/03/2023
4
HMH
Công ty Cổ phần Hải Minh 31/03/2023
5
ITQ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 31/03/2023
6
VCM
Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex 31/03/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG