APG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai

01/02/2019 - TT-APG
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 70/2010/GCNCP-VSD-2 ngày 30/01/2019 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
 
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát
 
Trụ sở chính:
Tầng 5, tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hà Nội
 
Điện thoại:
0243 9410277
 
Fax:
0243 9410323
 
Vốn điều lệ:
340,289,000,000 đồng
 
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 30/01/2019
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu công ty cổ phần Chứng khoán An Phát
 
Mã chứng khoán:
APG
 
Mã ISIN:
VN000000APG9
 
Sàn giao dịch:
HOSE
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Số lượng chứng khoán bổ sung:
20,500,000 cổ phiếu
 
Giá trị chứng khoán bổ sung:
205,000,000,000 đồng
 
Tổng số lượng chứng khoán:
34,028,900 cổ phiếu
 
Tổng giá trị chứng khoán:
340,289,000,000 đồng
 
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
 
Bắt đầu từ ngày 01/02/2019, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
Theo VSD